21. MS a 32. ME - 1954
Štokholm (Švédsko) / 26.2.-7.3.1954

Hokejisti ZSSR pri svojej premiére majstrami sveta !!!

Zatia¾ iba výsledky...

ZSSR 	- Kanada    7:2     			
ZSSR 	- Švédsko   1:1    Kanada   - Švédsko   8:0 
ZSSR 	- ÈSR     5:2    Kanada   - ÈSR     5:2
ZSSR 	- Nemecko   6:2    Kanada   - Nemecko   8:1 
ZSSR 	- Fínsko    7:1    Kanada   - Fínsko   20:1
ZSSR 	- Švajèiarsko 4:2    Kanada   - Švajèiarsko 8:1
ZSSR 	- Nórsko    7:0    Kanada   - Nórsko    8:0

Švédsko - ÈSR     4:2    ÈSR     - Nemecko   9:4
Švédsko - Nemecko   4:0    ÈSR     - Fínsko   12:1
Švédsko - Fínsko    5:3    ÈSR     - Švajèiarsko 7:1
Švédsko - Švajèiarsko 6:3    ÈSR     - Nórsko    7:1
Švédsko - Nórsko   10:1	   
                 Fínsko   - Švajèiarsko 3:3
Nemecko - Fínsko    5:1    Fínsko   - Nórsko    2:0
Nemecko - Švajèiarsko 3:3 	   
Nemecko - Nórsko    7:1    Švajèiarsko - Nórsko    2:3


      Koneèné poradie MS:		

  1. ZSSR       7 6 1 0 37:10 13 	 
  2. Kanada      7 6 0 1 59:12 12 (Lyndhurst Motors)
  3. Švédsko     7 5 1 1 30:18 11 	 
  4. Èesko-Slovensko 7 4 0 3 41:21  8 	 
  5. Nemecko     7 2 1 4 22:32  5 	 
  6. Fínsko      7 1 1 5 12:52  3 	 
  7. Švajèiarsko   7 0 2 5 15:34  2 	 
  8. Nórsko      7 1 0 6  6:43  2 


   Koneèné poradie ME:

  1. ZSSR 	   
  2. Švédsko 	    	 
  3. Èesko-Slovensko 
  4. Nemecko 	    
  5. Fínsko 	    
  6. Švajèiarsko 	
  7. Nórsko 	    


Zostava majstrov sveta a Evrópy: 

Puèkov, Mkrtyèan - Vinogradov, Žiburtoviè, Kuèevskij, Ukolov, Tregu-
bov - Babiè, Šuvalov, Bobrov - Krylov, Uvarov, Kuzin - Byèkov, Gury-
šev, Chlystov - Komarov.


Zostava ÈSR: 

Richter, Kolouch - Gut (1), Václav Bubník (1), Bacílek (2), No-
vý (1), Ošmera - Vlastimil Bubník (11), Danda (8), Charouzd (2) 
- Hajšman (1), Zábrodský (4), Pospíšil (4) - Rejman (1), Pantù-
èek (3), Sekyra - Vidlák (2). 
Trenér: Vladimír Bouzek.