11. MS a 22. ME - 1937

Londýn (Vežká Británia) / 18.-27.2.1937

Skupina A:

V.Británia - Nemecko    6:0
V.Británia - Maďarsko   7:0
V.Británia - Rumunsko  11:0

Nemecko    - Maďarsko   2:2
Nemecko    - Rumunsko   4:2

Maďarsko   - Rumunsko   4:1

Do semifinále postúpili V. BRITÁNIA, NEMECKO a MAĎARSKO


Skupina B:

ČSR         - Švajčiarsko 2:2
ČSR         - Nórsko      7:0

Švajčiarsko - Nórsko     13:2

Do semifinále postúpili ČESKO-SLOVENSKO a ŠVAJČIARSKO.


Skupina C:

Kanada     - Požsko      8:2
Kanada     - Francúzsko 12:0
Kanada     - Švédsko     9:0

Požsko     - Francúzsko  7:1
Požsko     - Švédsko     3:0

Francúzsko - Švédsko     2:1

Do semifinále postúpili KANADA, POźSKO a FRANCÚZSKO.


Semifinále A:

V.Británia  - Švajčiarsko 3:0
V.Británia  - Požsko     11:0
V.Británia  - Maďarsko    5:0

Švajčiarsko - Požsko      1:0
Švajčiarsko - Maďarsko    4:2

Požsko      - Maďarsko    4:0

Do finálovej skupiny postúpili V. BRITÁNIA a ŠVAJČIARSKO.


Semifinále B:

Kanada  - Nemecko      5:0
Kanada  - ČSR          3:0
Kanada  - Francúzsko  13:1

Nemecko - ČSR          2:1
Nemecko - Francúzsko   5:0

ČSR     - Francúzsko   8:1

Do finálovej skupiny postúpili KANADA a NEMECKO.


Finálová skupina:

Kanada      - V.Británia  3:0
Kanada      - Švajčiarsko 2:1
Kanada      - Nemecko     5:0

V.Británia  - Švajčiarsko 2:0
V.Británia  - Nemecko     5:0

Švajčiarsko - Nemecko     6:0


Súaž útechy

ČSR      - Požsko      1:0
ČSR      - Maďarsko    0:0
ČSR      - Francúzsko  3:1

Maďarsko - Francúzsko  5:1

Stretnutia Požsko - Maďarsko a Požsko - Francúzsko sa neuskutočnili, nakožko Požsko v priebehu turnaja útechy odcestovalo domov.

O konečnom poradí MS na 5.-8. mieste rozhodlo umiestnenie v semifinále a stretnutia v súaži útechy ČSR - Požsko 1:0 (o 5. a 6. mieste) a Maďarsko - Francúzsko 5:1 (o 7. a 8. mieste).Konečné poradie MS:

1. Kanada      3 3 0 0 10:1  6 (Kimberley Dynamiters)
2. V.Británia  3 2 0 1  7:3  4
3. Švajčiarsko 3 1 0 2  7:4  2
4. Nemecko     3 0 0 3  0:16 0

5. ČSR
6. Požsko
7. Maďarsko
8. Francúzsko


Konečné poradie ME:

1. V.Británia
2. Švajčiarsko
3. Nemecko
4. ČSR
5. Požsko
6. Maďarsko
7. Francúzsko