9. MS a 20 ME - 1935

Davos (Švajčiarsko) / 19.-27.1.1935

Skupina A:

Švajčiarsko - Švédsko   6-1
Švajčiarsko - Maďarsko  1-1
Švajčiarsko - Holandsko 4-0

Švédsko ... - Maďarsko  3-0
Švédsko ... - Holandsko 6-0

Maďarsko .. - Holandsko 6-0

Švajčiarsko a Švédsko postúpili do semifinálových skupín.


Skupina B:

Francúzsko - Taliansko 1-1
Francúzsko - Požsko .. 3-2
Francúzsko - Nemecko   2-1

Taliansko  - Požsko .. 1-1
Taliansko  - Nemecko   2-0

Požsko ... - Nemecko   3-1

Francúzsko a Taliansko postúpili do semifinálových skupín.


Skupina C:

ČSR .... - Rakúsko   2-1
ČSR .... - Rumunsko  4-2
ČSR .... - Belgicko 22-0

Rakúsko  - Rumunsko  2-1
Rakúsko  - Belgicko  6-1

Rumunsko - Belgicko  2-1

Česko-Slovensko a Rakúsko postúpili do semifinálových skupín.


Skupina D:

Kanada ... - V.Británia 4-2
Kanada ... - Lotyšsko  14-0

V.Británia - Lotyšsko   5-1

Kanada a V. Británia postúpili do semifinálových skupín.


Semifinále A:

Kanada  - ČSR ..... 2-1
Kanada  - Švédsko   5-2
Kanada  - Taliansko 9-0

ČSR ... - Švédsko   2-1
ČSR ... - Taliansko 5-1

Švédsko - Taliansko 1-1

KANADA a ČESKO-SLOVENSKO postúpili do záverečných bojov.


Semifinále B:

Švajčiarsko - V.Británia 1-0
Švajčiarsko - Rakúsko .. 1-1
Švajčiarsko - Francúzsko 5-1

V.Británia  - Rakúsko .. 4-1
V.Británia  - Francúzsko 1-0

Rakúsko ... - Francúzsko 4-1

ŠVAJČIARSKO a V.BRITÁNIA postúpili do záverečných bojov.


Záverečné stretnutia

Semifinále:
Kanada .... - V.Británia 6-0
Švajčiarsko - ČSR ...... 4-0

O 5.-8. miesto:
Švédsko - Francúzsko 2-1
Rakúsko - Taliansko  2-1

Finále:
Kanada - Švajčiarsko  4-2

O 3. miesto:
V. Británia - ČSR   2-1

O 5. miesto:
Švédsko - Rakúsko 3-1


Súaž útechy

Skupina A:

Nemecko  - Rumunsko  3-0
Nemecko  - Lotyšsko  3-1
Nemecko  - Holandsko 6-0

Rumunsko - Lotyšsko  3-2
Rumunsko - Holandsko 6-0

Lotyšsko - Holandsko 7-0


Skupina B:

Požsko   - Maďarsko  1-1
Požsko   - Belgicko 12-2

Maďarsko - Belgicko  6-1


Finále útechy:
Nemecko - Požsko 5-1


Konečné poradie MS:

1. Kanada                (Winnipeg Monarchs)
2. Švajčiarsko
3. V.Británia
4. ČSR
5. Švédsko
6. Rakúsko
7.-8. Francúzsko
..... Taliansko
9. Nemecko
10. Požsko
11.-12. Rumunsko
....... Maďarsko
13. Lotyšsko
14.-15. Belgicko
....... Holandsko


Konečné poradie ME:

1. Švajčiarsko
2. V.Británia
3. ČSR
4. Švédsko
5. Rakúsko
6.-7. Francúzsko
..... Taliansko
8. Nemecko
9. Požsko
10.-11. Rumunsko
....... Maďarsko
12. Lotyšsko
13.-14. Belgicko
....... Holandsko