4. MS a 15. ME - 1930

Chamonix (Francúzsko),
Berlín (Nemecko), Viedeň (Rakúsko)  -  1.-10.II.1930

Kvôli nepriazni počasia bolo MS niekožko krát odložené a preto sa hralo vylučovacím spôsobom. Kanada postúpila priamo do finále.


I. kolo:
Maďarsko .... - Taliansko .. 2-0
Nemecko ..... - V.Británia . 4-2
Francúzsko .. - Belgicko ... 4-1
Rakúsko ..... - Švédsko .... w.o. Rakúsko

Požsko, Japonsko, Švajčiarsko a ČSR postúpili do II. kola bez boja.


II. kolo:
Nemecko ... - Maďarsko .. 4:1
Požsko .... - Japonsko .. 5-0
Rakúsko ... - Francúzsko  2-1
Švajčiarsko - ČSR ....... 3-1

III. kolo:
Nemecko ... - Požsko  3-1
Švajčiarsko - Rakúsko 2-1

IV. kolo - finále ME:
Nemecko - Švajčiarsko   2:1

O 3. miesto ME:
Rakúsko - Požsko   2:0 (vo Viedni)


Finále MS:
Kanada - Nemecko   6:1 (v Berlíne)


Konečné poradie MS:

1. Kanada   (Porth Arthur)
2. Nemecko
3. Švajčiarsko
4. Rakúsko
5. Požsko

Ostatní účastníci bez umiestnenia.


Konečné poradie ME:

1. Nemecko
2. Švajčiarsko
3. Rakúsko
4. Požsko

Ostatní účastníci bez umiestnenia.